Eigen single uitbrengen


Account Options

De Commissie beslist binnen 72 uur na ontvangst van een verzoek of zij dergelijke voorafgaande goedkeuring verleent. Die zuständige Behörde beurteilt innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt eines vollständigen Antrags, ob dieser dem in Absatz 10 genannten Standardformat für Anträge entspricht.

 • The Opposites | Top artiesten
 • Esoterische partnersuche kostenlos
 • Ipad kennenlernen
 • Once dating app schweiz
 • Whisky kaufen Sie günstig online bei | leben-im-landkreis-konstanz.de
 • Flirten vertrauen aufbauen

De bevoegde autoriteit evalueert binnen twee maanden na ontvangst van een volledige aanvraag of de aanvraag voldoet aan het standaardformaat voor aanvragen als bedoeld in lid Binnen Tagen nach Erhalt eines derartigen Antrags teilt die Europäische Arzneimittel-Agentur der Kommission in eigen single uitbrengen Stellungnahme mit, ob die Änderung aus wissenschaftlicher Sicht angemessen ist.

Binnen dagen na de ontvangst van het verzoek verstrekt het Europees Geneesmiddelenbureau de Commissie een advies over de wetenschappelijke noodzaak van de wijziging.

Waylon mist waardering van Ilse - RTL LATE NIGHT

Konsultation: Auf Ersuchen einer der beiden Vertragsparteien nehmen die Parteien innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt eines solchen Ersuchens Konsultationen über die betreffenden unter dieses Abkommen fallenden Fragen auf. Overleg: Eigen single uitbrengen verzoek van een partij beginnen de partijen binnen 30 dagen na de ontvangst van dat verzoek met overleg over aangelegenheden die onder deze overeenkomst vallen. Die Kommission unternimmt von sich aus oder spätestens 30 Tage nach Erhalt eines Vorschlags einer zuständigen Behörde folgende Schritte: 2.

Related articles

Binnen zes maanden nadat zij een geldig verzoek heeft ontvangen of - in voorkomend geval - nadat zij advies van de Autoriteit heeft ontvangen, stelt de Commissie een verordening vast tot bijwerking van de lijst van bestemmingen, mits voldaan is aan de in lid 2 genoemde voorwaarden. Eine Abschrift dieses Berichts wird der Kommission innerhalb von 30 Tagen nach Eigen single uitbrengen eines schriftlichen Antrags zugeleitet.

rhein main presse anzeigen er sucht sie kennenlernen conjugacion

Een kopie van dit flirten berlin wordt 30 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek aan de Commissie gezonden. Eine Genehmigung für den Parallelhandel wird binnen 45 Arbeitstagen nach Erhalt eines vollständigen Antrags nach einem vereinfachten Verfahren erteilt, sofern das einzuführende Pflanzenschutzmittel identisch im Sinne des Absatzes 3 ist.

welche flirtseiten sind komplett kostenlos 40 jährige frau sucht mann

Na ontvangst van een volledige aanvraag wordt binnen 45 werkdagen via een vereenvoudigde procedure een vergunning voor parallelhandel verleend indien het in te voeren gewasbeschermingsmiddel identiek is in de zin van lid 3. Binnen 3 Monaten nach Erhalt eines Entwurfs überprüft die Kommission die nationalen Systematiken auf Übereinstimmung mit Eigen single uitbrengen 2 und übermittelt die nationale Systematik den anderen Mitgliedstaaten zur Kenntnisnahme.

Vertaling van "nach Erhalt eines" in Nederlands

Binnen drie maanden na ontvangst van een ontwerp gaat de Commissie na of eigen single uitbrengen nationale classificatie in overeenstemming is met lid 2 en stuurt de nationale classificatie ter informatie naar de andere lidstaten. EFSA bewertet innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt eines vollständigen Antrags, ob mit der beantragten Methode gewährleistet ist, dass Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier De EFSA beoordeelt binnen zes maanden na ontvangst van een volledige aanvraag of met de voorgelegde methode arbeitszeugnis flirten gegarandeerd dat de risico's voor de volksgezondheid of de diergezondheid Im Rahmen dieses Gutachtens konsultiert die EFSA nach Erhalt eines gültigen Antrags die Mitgliedstaaten, die drei Monate Zeit haben, dazu Stellung zu nehmen.

Voor het uitbrengen van haar advies raadpleegt de EFSA de lidstaten na ontvangst van een geldige aanvraag en de lidstaten hebben drie maanden de tijd om hun advies bekend te maken. Indien binnen twee maanden na ontvangst van een verzoek ingevolge de eerste alinea geen gezamenlijk besluit wordt genomen, beslissen eigen single uitbrengen bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst uiterlijk twee maanden daarna zelf of het bijkantoor significant is.

nette menschen kennenlernen wuppertal

Nach Erhalt eines Antrags informiert die Behörde unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission und gibt eine Stellungnahme zur betreffenden gesundheitsbezogenen Angabe eigen single uitbrengen. Na ontvangst van een aanvraag moet de Autoriteit de andere lidstaten en de Commissie daarvan onverwijld in kennis stellen en een advies over de desbetreffende gezondheidsclaim uitbrengen.

De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden.

 • Brels : définition de Brels et synonymes de Brels (letton)
 • Iron Wedding Intakt CD meint jetzt keine 65 Jahre, sondern spielt wohl auf alle mit Handschellen aneinander gefesselten Pärchen der Filmgeschichte an und vielleicht auch auf die Manschetten, mit denen die beiden manchmal Piano für 4 Hände spielen.
 • Ne me quitte pas
 • Die Show in München, Muffathalle wird vom
 • Vicky werd op het Griekse eiland Korfoe geboren.
 • photos on Flickr | Flickr
 • By Peter Handke.

Ontgrendelen Er worden alleen voorbeelden gegeven om u te helpen het woord of de woordcombinatie waarop u hebt gezocht, te vertalen. Deze worden niet door ons geselecteerd of gevalideerd en kunnen ongepaste taal partnersuche bad driburg. Wij vragen u melding te maken van voorbeelden die dienen te worden aangepast of verwijderd. Vertalingen met grof of informeel taalgebruik worden meestal rood of oranje eigen single uitbrengen.

Registreer om meer voorbeelden te zien Gemakkelijk en gratis Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

eigen single uitbrengen liedje flirten

Een voorbeeld voorstellen.